Avlyst!

Som følge av situasjonen med Covid-19 og myndighetenes anbefalinger er Brukerkonferansen DOS.2020 – Digitalisering i offentlig sektor og Kari-workshop, 4. – 6. mai, dessverre avlyst.

Vi håper på at vi ser deg neste år!

Har du spørsmål tilknyttet dette, ta kontakt med oss på post@prokom.no.