Program

Programmet er fortsatt under arbeid, men mange gode foredragsholdere er allerede på plass. Det tas forbehold om at endringer og justeringer kan forekomme.

Dag 1       Dag 2

Dag 1 – tirsdag 7. mai

09:00
Registrering
10:00
Velkommen
10:15
Foredrag Mer informasjon kommer
11:00
Foredrag Mer informasjon kommer
11:30
Lunsj og utstillingsvandring
12:30
Hvordan jobber Oslo kommune med digitalisering? Robert Steen, Byråd for finans, Oslo kommune

Som finansbyråd i Oslo kommune er Robert overordnet ansvarlig for digitalisering i kommunen, og i sitt innlegg vil han gi oss en innføring i digitaliseringen som forandrer arbeidsprosessene og verdikjedene våre. På hvilke områder kan vi bli bedre?

12:55
Digitalisering av innbyggerdialog i Ullensaker kommune Margrethe Bratt, Avdelingsleder kommunikasjonsavdelingen

Hva har Ullensaker kommuner gjort for å optimalisere innbyggerdialogen og hvordan har dette resultert i færre henvendelser? Som leder i kommunikasjonsavdelingen i kommunen vil Margrethe fortelle om erfaringene Ullensaker kommune har gjort seg.

13:25
Pause og utstillingsvandring
13:45
Hva kan vi hente fra kartlegging av kommunale tjenester? Anders mærøe, Sem & Stenersen Prokom

Basert på erfaringer fra flere digitaliserings-prosjekter i kommune-Norge vil Anders i dette innlegget dele erfaringene man har gjort seg. Hvor bør kommunene sette inn støtet?

14:10
Foredrag Mer informasjon kommer
14:40
Pause og utstillingsvandring
15:00
Fremtidens mobilitetsløsning Claes Kanold, Ruter

Claes er leder for mobilitetstjenester hos Ruter AS og han vil gi oss et innblikk i hvordan de, som interkommunalt selskap, jobber mot det ambisiøse målet om å bli fremtidens mobilitetsløsning – det naturlige førstevalget for reisende.

15:30
Praktisk bruk av åpne data Linn Jensen, Stavanger kommune

Stavanger kommune er ledende når det kommer til bruk av åpne data. Linn Jensen er rådgiver i Stavangers SmartBy-prosjekt, og vil snakke om hvordan kommunen jobber med å integrere åpne data som en del av sine tjenester.

19:30
Konferansemiddag På Christiana

Dag 2 - onsdag 8.mai

09:00
Kari på kontoret Mer informasjon kommer

Som sin søster, svarer chatboten automatisk på spørsmål til alle døgnets tider. Med sin kunnskap innen HR- og IT-relaterte spørsmål vil Kari på kontoret kunne bistå de ansatte med raske svar og avklaringer. 

09:30
Kunstig intelligens og den 4. industrielle revolusjon Silvija Seres,

Hvilke teknologiske endringer skjer i offentlig sektor? Hvordan vil det påvirke norske kommuner? Silvija Seres er en av landets største techprofiler og vil gi oss et innblikk i det som kalles den 4. industrielle revolusjon og kunstig intelligens. 

10:30
Tolletatens kvoteapp Pål Hellesylt, Avdelingsdirektør Tolletaten

Tolletaten vant i 2018 Bedre stat-prisen for sin kvoteapp, som enkelt lar deg sjekke kvoten og fortolle varer.

Appen har forenklet og effektivisert etatens arbeid, slik at de har fått mer tid til andre oppgaver. Samtidig bidrar appen til positive effekter for både samfunnet og brukerne, helt i tråd med prinsippene for god styring og effektiv ressursbruk. Pål forteller oss litt rundt erfaringer de har gjort seg og Tolletatens fokus på digitalisering.

11:00
Pause og utsjekk
11:20
Foredrag Mer informasjon kommer
11:50
Hva utgjør forskjellen mellom de som lykkes og de som feiler? Karina Hollekim, Tidligere ekstremsportutøver

Hva utgjør forskjellen mellom de som lykkes og de som feiler? Hva gjør at noen velger å gi opp, mens andre kommer tilbake enda sterkere når de møter motgang?

Karina Hollekim var en av verdens beste ekstremsportutøvere. I 2006 overlevde hun mirakuløst en fallskjermulykke og legene sa hun ville tilbringe resten av livet i en rullestol - en dom Karina nektet å akseptere.

Karina deler sin historie om rå viljestyrke og lidenskap - og de avgjørende øyeblikkene som kan forandre livene våre for alltid. Ved å bevisstgjøre våre valg, utfordrer hun vår vilje til endring og snakker om viktigheten av å utfordre egen komfortsone for å nå sine mål.

12:45
Oppsummering og takk for seg
13:00
Lunsj