Program

Det tas forbehold om at endringer og justeringer kan forekomme.

Dag 1       Dag 2

Dag 1 – tirsdag 7. mai

09:00
Registrering
10:00
Velkommen Konferansier Petter bjedila, Sem & Stenersen Prokom
10:15
Gamle vaner vonde å vende, men desto morsommere å snu Kristin Ruud, Direktør kultur, merkevare og kommunikasjon i Atea Norge

Forandringen er på alles lepper. Norske arbeidstakere er i ferd med å bli utdaterte, og alle bransjer har behov for løfte kompetanse. Men hva er et kompetanseløft? Hvem har ansvaret? Og hva skal til for å lykkes? Kristin deler av sine erfaringer rundt hva som skal til for å lete frem godfølelse ved endring.

11:00
Nasjonale fellesløsninger – status og veien videre Olav Skarsbø, seniorrådgivar DIfi

Norge skal være verdensledende innen digitalisering av offentlige tjenester.
Difi, Altinn og KS utvikler nasjonale fellesløsninger som gjør informasjons- og meldingsutveksling på tvers av kommunal, statlig og privat sektor enklere, mer strømlinjeformet og standardisert. Olav vil presentere status og gi oss informasjon om videre utviklingsplaner.

11:30
Lunsj
12:30
Hvordan jobber Oslo kommune med digitalisering? Robert Steen, Byråd for finans, Oslo kommune

Som finansbyråd i Oslo kommune er Robert overordnet ansvarlig for digitalisering i kommunen, og i sitt innlegg vil han gi oss en innføring i digitaliseringen som forandrer arbeidsprosessene og verdikjedene våre. På hvilke områder kan vi bli bedre?

12:55
Gjenbruk av informasjon blir effektiv kommunikasjon Margrethe Bratt, Avdelingsleder kommunikasjonsavdelingen

Ullensaker har jobbet frem et digitalt team. Hva er dette og hvordan jobber et digitalt team? Innbyggerdialogen i Ullensaker er digitalisert. Hvordan har innbyggeren blitt motivert til å ta et digitalt førstevalg? Avdelingsleder for kommunikasjonsavdelingen Margrethe Meyer Bratt deler erfaringer.

13:25
Pause
13:45
Morgensdagens portal Richard HOvdsveen, Sem & Stenersen Prokom

I fremtiden vil mye være annerledes. Kunstig intelligens er på full fart inn i norske kommuner. Richard forteller hvordan smarte verktøy, samarbeid og revolusjonerende brukeropplevelser kan endre alt.

14:40
Pause
15:00
Fremtidens mobilitetsløsning Claes Kanold, Ruter

Claes er leder for mobilitetstjenester hos Ruter AS og han vil gi oss et innblikk i hvordan de, som interkommunalt selskap, jobber mot det ambisiøse målet om å bli fremtidens mobilitetsløsning – det naturlige førstevalget for reisende.

15:30
Praktisk bruk av åpne data Linn Jensen, Stavanger kommune

Stavanger kommune er ledende når det kommer til bruk av åpne data. Linn Jensen er rådgiver i Stavangers SmartBy-prosjekt, og vil snakke om hvordan kommunen jobber med å integrere åpne data som en del av sine tjenester.

16:00
Avslutning dag 1
19:30
Konferansemiddag På Christiania

Dag 2 - onsdag 8.mai

09:00
Kunstig intelligens og den 4. industrielle revolusjon Silvija Seres,

Hvilke teknologiske endringer skjer i offentlig sektor? Hvordan vil det påvirke norske kommuner? Silvija Seres er en av landets største techprofiler og vil gi oss et innblikk i det som kalles den 4. industrielle revolusjon og kunstig intelligens. 

10:00
Kari på kontoret Tone Paulsen, Boost.AI

Som sin søster, svarer chatboten automatisk på spørsmål til alle døgnets tider. Med sin kunnskap innen HR- og IT-relaterte spørsmål vil Kari på kontoret kunne bistå de ansatte med raske svar og avklaringer. Tone Paulsen fra Boost.ai forklarer mulighetene med Kari på Kontoret.

10:30
Tolletatens kvoteapp Nina Kalin og Rune Søgnen, Tolletaten

Tolletaten vant i 2018 Bedre stat-prisen for sin kvoteapp, som enkelt lar deg sjekke kvoten og fortolle varer.

Appen har forenklet og effektivisert etatens arbeid, slik at de har fått mer tid til andre oppgaver. Samtidig bidrar appen til positive effekter for både samfunnet og brukerne, helt i tråd med prinsippene for god styring og effektiv ressursbruk. Nina og Rune deler erfaringer de har gjort seg og forteller om Tolletatens fokus på digitalisering.

11:00
Pause og utsjekk
11:20
Hva kan vi hente fra kartlegging av kommunale tjenester? Anders mærøe, Sem & Stenersen Prokom / Elin Fjeldberg, Økonomisjef i Sel kommune

Basert på erfaringer fra flere digitaliserings-prosjekter i kommune-Norge vil Anders i dette innlegget dele erfaringene man har gjort seg. Hvor bør kommunene sette inn støtet?

Elin Fjeldberg er økonomisjef i Sel kommune, samt koordinerer kommunens digitaliseringsprosjekter. Elin vil snakke om hvordan Sel kommune har jobbet med digitalisering og hvordan de har benyttet ekstern kompetanse for å konkretisere kommunens digitaliseringsprosjekter.

11:50
Hva utgjør forskjellen mellom de som lykkes og de som feiler? Karina Hollekim, Tidligere ekstremsportutøver

Hva utgjør forskjellen mellom de som lykkes og de som feiler? Hva gjør at noen velger å gi opp, mens andre kommer tilbake enda sterkere når de møter motgang?

Karina Hollekim var en av verdens beste ekstremsportutøvere. I 2006 overlevde hun mirakuløst en fallskjermulykke og legene sa hun ville tilbringe resten av livet i en rullestol - en dom Karina nektet å akseptere.

Karina deler sin historie om rå viljestyrke og lidenskap - og de avgjørende øyeblikkene som kan forandre livene våre for alltid. Ved å bevisstgjøre våre valg, utfordrer hun vår vilje til endring og snakker om viktigheten av å utfordre egen komfortsone for å nå sine mål.

12:45
Oppsummering Konferansier Petter bjedila, Sem & Stenersen Prokom
13:00
Lunsj