Tallinn, Estland 8.-10. mai

Program for studieturen

Mandag 8. mai

10:35 

Avreise fra Oslo lufthavn

13:05 

Ankomst Lennart Meri Tallinn Airport

14:00 

Enkel lunsj

15:00

Bli bedre kjent med digitaliseringen i Estland

Vi deles i to grupper, begge gruppene har samme program, men bytter om på rekkefølgen:

- Besøk i e-Estonia Showroom. Vår dyktige guide viser hvordan Estland har blitt best i klassen på digitalisering.

- Anders Mærøe tar mastergrad i offentlig digitalisering ved Universitet i Tallinn. Han belyser forskjeller på estisk og norsk tilnærming til digitalisering av offentlige tjenester.

17:00 

Buss til Nordic Hotel Forum og innsjekking

19:00

Vi møtes og mingler før middag

20:00 

Felles middag 

 

Tirsdag 9. mai

09:00 

God morgen og velkommen!

09:15 

Arvo Ott, Direktør for e-Governance Academy

For å oppnå fullstendig digitalisering av offentlige tjenester må vi forstå de underliggende politiske og strategiske prinsippene. Presentasjonen beskriver arkitekturen for offentlig digitalisering; organisatorisk, juridisk, økonomisk og ikke minst teknisk rammeverk. Digitalisering handler ikke utelukkende om IT, vel så viktig er det at politikk og prinsipper er på plass. Så når vi snakker om e-Governance, handler det om å oppnå balanse mellom administrasjon og digitale tjenester med e-demokrati som en viktig komponent.

10:00 

Kaffepause

10:20

Taimar Peterkop, Direktør for Estlands Information System Authority

Hvordan ivaretar Estland innbyggernes sikkerhet når "alt" blir digitalt? Estland har utviklet en digital motorvei, X-Road, for samhandling mellom stat og kommune som bl.a. benyttes i e-helsetjenester for innbyggerne. Her brukes blockchain-teknologi og Estland var det første landet i verden til å ta dette i bruk på nasjonalt nivå. 

11:00

Kristina Reinsalu, daglig leder for e-Democracy Domain

Hva skal kommunens penger brukes til? Estiske kommuner har spurt sine innbyggere og fått digitale svar om hva de mener enkelte budsjettposter bør brukes til. Dette skaper engasjement og dialog mellom innbygger og kommune. Vi får høre om erfaringene så langt og planer for videre innbyggerinvolvering. Har norske kommuner noe å lære av dette? 

12:00 

Lunsj

13:00

Ut på tur

Etter lunsj legger vi opp til to ulike utflukter, du angir hvilken du ønsker å delta på ved påmeldingen. Vi samles til felles middag på kvelden.

Tur 1 går med buss til Rapla kommune sør for Tallinn

Rapla kommune er nylig sammenslått med den noe mindre Kethna kommune. Vi får høre om hvordan de planla sammenslåingen og hvilke erfaringer de har gjort så langt.

Professor Dreschler underviser ved Universitetet i Tallinn. Han har forsket på kommunesammenslåing i flere land og er ikke overbevist om at sammenslåing alltid gir de store økonomiske gevinstene, men er opptatt av nytten ved kommunesamarbeid.

Tur 2 går til vitenskapssenteret Mektory i Tallinn

I gjennomsnitt tar innbyggerne i Estland kontakt med det offentlige 2,6 ganger per år. Samtidig brukes store ressurser på etablering av digitale tjenester. Hvordan kan kommunene bedre markedsføre sine digitale tjenester til innbyggerne og dermed sikre gevinster av investeringene som er foretatt? Risto Hinno, ‎Leder for Informaton Society Services Development

Workshop på Mektory. Her får vi prøve ut eye-tracking som brukertestingsverktøy og 3D-printing. Vi får også høre om hvordan og hvorfor Estland har innført programmering som fag allerede i barneskolen.

 

20:00 

Felles middag 

Onsdag 10. mai

09:00 

Dagfinn Sørli, Norges ambassadør i Estland

Estland har utfordringer knyttet til distrikter og små kommuner, til tross for at landets areal er mindre enn Finnmark fylke. Norge er Estlands 4. største investor med ca 200 bedrifter som er etablert her.  Vi får en engasjert og spennende innføring Estlands daglige virke, hvor digitalisering av det offentlige har bidratt meget positivt i forhold til samfunnsutviklingen. 

09:30

Katrin Merike Nyman-Metcalf, Professor og leder for Chair of Law and Technology

Suksess med digitalisering forutsetter at innbyggerne har tiltro til myndighetene. Er estere mindre skeptiske enn nordmenn siden Estland har lyktes så godt? Eller har estiske myndigheter lagt "gullegget" i lovverket som sikrer personvernet og tiltroen til datasikkerheten? 

10:00 

Kaffepause

10:20

Taavi Rõivas, tidl. statsminister i Estland

Estland er allerede regnet som best i klassen i digitalisering, hvor går nå veien videre? Hvilke fremtidige utfordringer er det som venter estiske kommuner og deres innbyggere? Estiske kommuner har vært flinke til å tilrettelegge for næringsliv og arbeidsplasser, hva er suksesskriteriene?

11:00

Halvor Jordbakke, Adm. dir. i Sem & Stenersen Prokom

Undersøkelser viser at norske innbyggere er overmodne for digitale tjenester i kommunene. Hvorfor henger norske kommuner etter? Halvor vil notere flittig under konferansen og deler her sine tanker om hva vi bør ta med oss hjem herfra og hva kommunene kan vente seg av oss som leverandør framover.

12:00 

Lunsj og utsjekking

13:00 

Guidet tur eller Tallinn på egenhånd

16:30 

Avreise fra hotellet

18:30 

Avgang fra Lennart Meri Tallinn Airport

19:05 

Ankomst Oslo lufthavn