Foredragsholdere

Disse kommer til DOS 2020, 5. og 6. mai.

13:45
DigiOrden - "Orden i eget hus" Britt Inger Kolset

Informasjon er en av de viktigste ressursene i offentlig sektor, og det er en forventning om at offentlig sektor må utnytte informasjonen på en bedre måte for å bli mer effektiv og tilby gode digitale tjenester. De samarbeidende kommunene i Kongsbergregionen har derfor utviklet en løsning for å gjøre det så enkelt som mulig å kartlegge og vedlikeholde slik oversikt. Britt Inger Kolset er koordinator for digitaliseringssamarbeidet i Kongsbergregionen og er prosjektansvarlig for DigiOrden. Hun vil fortelle om hvilke behov løsningen dekker i dag og om planene for viderutvikling og bredding av løsningen nasjonalt.

12:30
Universell utforming i praksis Morten Tollefsen, Media LT

Universell utforming er en viktig forutsetning for at innhold på nett skal være tilgjengelig for alle. Dette krever sitt av både tekniske løsninger og redaktører. Men hvordan oppleves det egentlig for brukere som benytter verktøy for å navigere på internett? MediaLT vil gi oss en innføring i hvordan dette oppleves, og hvor stor forskjell det er på sider som er gode på universell utforming kontra de som har et forbedringspotensiale.

15:00
Personvernutfordringer i digitalisering Veronica Jarnskjold Buer, Datatilsynet

Offentlig sektor tar stadig i bruk mer teknologi og dialogen med innbyggere og andre parter går stort sett elektronisk. Hvilke personvernutfordringer er det offentlig sektor møter? Hvilke er man kanskje ikke klar over? I en verden hvor sosiale medier spiller en stadig større rolle må kanskje det offentlige også tenke nytt når det kommer til personvern. 

09:00
SEO: Vinn eller forsvinn Trine Sandvik Kolbjørnsen, Markedssjef hos Markedssjefene AS

Synlighet i Google er et av de viktigste konkurransefortrinnene du har innen digital markedsføring, og kampen om oppmerksomheten til publikum. I dette foredraget får du en introduksjon til hva SEO er, hvorfor det er viktig å prioritere og hvordan du kan jobbe med det.

11:00
Multibotene kommer! Terese Simonsen, NAV

Virituelle assistenter er på full vei inn i offentlig sektor. NAV har høye mål for hvordan chatboten Frida skal kunne hjelpe norske innbyggere. Terese Simonsen, leder for prosjektet i NAV, forteller om deres erfaringer og om chatbot'er som snakker sammen.

10:30
Arbeidsflyt og saksbehandling Chris Sukantakul, Sem & stenersen prokom

Et elektronisk skjema er ikke lenger bare strøm på et papirskjema. I dag stilles det høyere krav til behandlingen av skjemaet også etter innsending. Chris gir oss et innblikk i hvordan arbeidsflyt og saksbehandling kan forenkle saksbehandlingen og lette arbeidsdagen for saksbehandlerne.

13:00
Robotisering CHRISTOFFER PETTERSEN, Avo Consulting

En rekke kommuner er i gang med robotisering av dagens arbeidsprosesser. Inntoget av roboter er forventet å kunne skape store gevinster for innbygger, ansatte og kommunene. Christoffer Pettersen fra AVO Consulting kommer for å vise hvordan robotisering (RPA) fungerer og hvilke gevinster vi kan forvente.

Enkelte justeringer i programmet kan forekomme.

Til påmelding